Đợi Thu ( thuận nghịch độc)

nguyenchihiep

Thành viên

Đợi Thu
( thuận nghịch độc)
xuôi:

Thường mây ánh vọng cảnh mùa sang
Lại viếng nơi xưa mộng rũ vàng
Vương khẽ mắt sầu hoa vội ngắm
Đến về quê nhớ phút buồn mang
Sương mờ thoảng lặng ngày xa phố
Hạ tím chiều râm nắng cuối làng
Dương nhật bóng chìm soi gợn nước
Đường bên lối cũ cảnh hoàng trang

ngược:

Trang hoàng cảnh cũ lối bên đường
Nước gợn soi chìm bóng nhật dương
Làng cuối nắng râm chiều tím hạ
Phố xa ngày lặng thoảng mờ sương
Mang buồn phút nhớ quê về đến
Ngắm vội hoa sầu mắt khẽ vương
Vàng rũ mộng xưa nơi viếng lại
Sang mùa cảnh vọng ánh mây thường

Nguyễn Chí Hiệp
02.10.2013


 
Top