Đỉnh của đỉnh

MrThinh

Thành viên
không nên lấy hình dạng của người khác làm trò cười , chúng ta là nhưng người chơi cây là những người có tâm, thì nên nhìn vào tâm hồn k nên đánh giá qua vẻ bên ngoài, thân mến
 
Top