Đạt ma đón xuân

romawo.com

Thành viên mới
Kính xóm một cụ ông đạt ma chơi tết nhé
Cao 55 cm, rộng và ngang 28 cm
Chất liệu gỗ trắc dây, nguyên khối không chắp ghép gì

 
Top