Đã ngọng nại còn hay lói

Bờm

Thành viên
Gần đây đọc 2 bài báo về cây cảnh bonsai thấy người viết khá mơ hồ về kiến thức nên đưa ra những thông tin lệch lạc, sai cơ bản, sai nghiêm trọng. Nói cách khác người viết vô trách nhiệm trước sản phẩm của mình.

Thôi đành chờ đợi xem bài của mít tờ không bít xem zư thế lào.;)

Bài 1Bài 2


 
Top