Ôi... Đàn Bà...

tinhvm

Thành viên
Em cứ tưởng đàn bà hiền cơ.
Hôm nào gặp được người như thế AE giới thiệu nhé.
Cảm ơn bạn MSB đã cho AE cười vỡ bụng...
 
Top