T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • địa chỉ vườn đó ở gần cầu lạc lâm - đơn dương không phải lạc dương.
    sđt của bác chủ vườn thực sự em không có. vì lúc nào rảnh là xuống vườn chứ không nói quá điện thoại
    còn giá em gởi inbox vì em mua của bác chủ vườn nhiều (vài chục cây đỗ quyên, ít tùng, thông)
    bạn cho mình số điện thoại và địa chỉ bán đỗ quyên mà bạn mua ở lạc dương lâm đồng được kg. cảm ơn bạn. à. giá cả ra sao vậy.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top