tmt_arc

mail: taminhthang@gm

nhận cây
Birthday
Jan 1, 1981 (Age: 43)
Location
biên hòa
Nghề nghiệp
cây cỏ là m
Họ và tên
Tạ Minh Thắng
Điện thoại liên hệ
0933 877 833

Signature

Ai không cần thì xem như điều đó không phải giành cho mình, khỏi phải lăn tăn cái sự đời !!!

Trophies

 1. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top