T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Dạ cháu chào chú Thắng. Cháu nghe a,e Phú Yên nhắc nhiều đến chú, nên hôm nay cháu vào diễn đàn trước cháu giao lưu học hỏi, sau cháu muốn được kết bạn cùng chú. dạ được không ah?

    Cháu xin chân thành cảm ơn.
    Thân. Cháu Định - Phú Yên
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top