NDQ
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • diễn đàn lên bằng điện thoại không được nên củng làm biếng lên :D
    Hi, nay khỏe hẳn chưa, cây của Quang tặng mình về trồng vào hốc hòn non bộ, cho em nó đổ bên bờ vách núi hehe. nhà chật quá, bà già lại xí cái sân thượng phơi đồ nên ngoài cái ban công bên hông nhà mình tẩn tụi nhỏ lên nóc nhà hết luôn hehe. hôm nào rãnh rãnh qua mình cà phê chơi nhé.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top