B
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Lúc trước em có mua của anh 1 cây linh sam và 1 cây vú bò, đến nay cả 2 cây đã chết hoàn toàn, ko còn 1 chút dấu hiệu sự sống. Anh nói nếu chết anh bù lại cây khác cho.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top