thơ về cây

caubalucbinh

Thành viên
Vui thú điền viên với cảnh cây
Chăm lo vun xới góc riêng này
Tỉa cành, uốn tán nuôi hình đẹp
Chọn gốc, gây mầm tạo nét say

Thế trực, dáng hoành tùy trí óc
Long chầu, hổ phục bởi bàn tay
Ngắm cây tức cảnh, hồn lai láng
Mượn tứ gieo vần, dạ đắm say
 

hocchoimai

Thành viên
Chiều nay hứng khởi lại trồng cây
Lấy xẻng đào bươi cái gốc nầy
Sửa nhánh ba tầng cho đẹp dáng
Bê vào chậu dĩa mới vừa quay
Hăng say lựa đá bưng vài rổ
Xúc đất dăm ky ém thật đầy
Kiếm cỏ đưa vô thành tiểu cảnh
Vòng quanh tủm tỉm ngắm mê say.
 

hohoangtuan

Thành viên
Tài cúc hà tu thiết.
Di hoa khả đại bình

Đây là 02 câu cổ ngữ của người xưa. Dịch nghĩa :
Trồng hoa cúc cần gì xây bồn lớn.
Dời hoa thủ thế bình sành.
(Trồng hoa cúc cần chi xây bồn , trồng trong chậu lớn. Chỉ cần trồng vào 01 cái bình sành nhỏ có thể di chuyển đủ thế cái bình để ngắm hoa chơi bình).
 
Top