Thông báo về việc tự động gộp bài viết.

hct9galaxy

Technical Staff
Nhằm hạn chế spam bài viết liên tục, BQT quyết định cập nhật chức năng tự động gộp bài viết nếu phát hiện thành viên viết bài liên tục trong cùng 1 chủ đề. Cụ thể là nếu thời gian mỗi bài viết cách nhau không quá 10 phút của 1 thành viên viết trong cùng 1 chủ đề sẽ bị gộp lại thành 1 bài. Chức năng này không ảnh hưởng tới bài viết của anh em, chỉ gộp những bài viết nhỏ liên tục thành 1 bài. Mong anh em thông cảm.
 
Top