Sam núi có trái

mai vu duy

Thành viên
Cảm ơn bạn longtho đã khen. Mình hôm nay ra đếm thử mới biết nhầm là cây cao 10 cm ra trên 30 chùm trái nhỏ và một cây cao 15 cm ra trên 60-70 chùm
 
Top