Sự tích trồng cây si

dã quỳ

Quản lý mới
Thấy diễn đàn dạo này vắng quá, box thơ văn hầu như không còn ai tới lui, Hòa tui mon men nhóm lại, mời các anh em chém cho vui nhà vui cửa

SỰ TÍCH TRỒNG CÂY SI

(Tin hay không tùy nha)

Ngày xưa tớ có cây đa
Trồng nơi cung Quảng, Hằng Nga: người tình
Phận hèn nên lắm kẻ khinh
Thiên Bồng nguyên soái rình rình vô ...dê
Yêu cũng lắm, quê cũng quê
Bỏ nơi tiên cảnh, phi về dương gian
Đầu đường, xó chợ lang thang
Nhớ cây đa, mở cửa hàng bonsai
Giờ thì cắm cúi vô cây
Anh em tề tựu hàng ngày cũng vui
Khách xa túc tắc tới lui
Dã Quỳ là hiệu, tên tui Nguyễn Hòa
Ầu ơ, chú Cuội-cây đa
Cây si cùng họ, người ta đem trồng....
 

cayninhthuan

Thành viên Mua Bán
Lửa đã tàn...khó gì...ta nhóm lại...
Tiếc chi một chiếc que khơi!
Chẳng biết bếp kia - cháy rực một thời!
Tro nóng vẫn còn...hay nguội mất tăm hơi!
 
Top