Lễ Hội Rước Đèn 2010 tại TP Phan Thiết

HUNG USD

Thành viên tích cực
Gửi anh em xem vài hình ảnh lễ hội rước đèn đêm rằm Trung Thu năm 2010 tại TP Phan Thiết.

[/IMG]

[/IMG]

[/IMG]

[/IMG]

[/IMG]
 
Top