Cây táo gai nhỏ

Quí Tài

Quản Lý Viên
Giới thiệu cây táo gai.
Thân to cở tay nắm xe gắn máy.
Giống này dễ chăm sóc. Cây trồng ở TPHCM chưa cho trái lần nào. Cây rất hợp vùng có mùa lạnh để cho hoa và trái.
Cây đa bán
Minh họa 1 cây đã giao lưu ra Ninh Bình trước đây hiện đang có trái rất đẹp. 
Top