Black vô nhận hàng.

Lâu nay thấy Thức online ít. Lang thang trên mạng đã tìm ra nguyên nhân. Khoái game hơn bonsai rồi ah cu? Hihi. Cuối tuần vui vẻ Thức nhé.
 
Top