Vườn em giờ mới tết

Doan_Hoa_2010

Thành viên
Có 7 Cây mai chơi tết mà năm nay chỉ được 2 cây ngay tết còn lại 5 cây giờ nầy mới ra hoa

có anh nào như mình hôn
 

pitieel

Thành viên Mua Bán
dang dở hen!:-? cây mai của Pi tui canh đùng rằm tháng giêng mới nởX_X
 

Doan_Hoa_2010

Thành viên
thời tiết năm nay làm cho anh em mình chơi mai vất vã hén
==================================
toàn cảnh khủ vườn trồng mai của em nè

 
Top