Vài cây sống khỏe glae 2 /12

maiphanrang

Thành viên Mua Bán
Cây 1 .Cẩm thị 500k
Cây 2. Cẩm thị 600 k

Cây 3. Sơn liễu 200k. Đã gl đt

Cây 4. Sơn liễu 200 k

Cây 5.Sơn liễu 100 k
 
Last edited:

maiphanrang

Thành viên Mua Bán
Cây 6.Sam ngọc 200 k.Đã gl đt

Cây 7 . Hải sơn tùng 250 k


Cây 8 . Bìn lin 150 k .Đã blackberry 08484

Cây 9 . Chùm quân 200 k


 
Last edited:
Top