Vài cây Rừng mới về giao lưu

Bonsai Hào Anh

Thành viên Mua Bán
cây 1:Kim tiền(vẩy ốc)
Đã Bán:Qua ĐT
hoành 70cm-cao 22cm-tàng rộng 64cm
Giá (500k)


cây 2:Quýt rừng
Đã Bán Qua ĐT
Hoành 34cm-tàng bay dài 1m
Giá (500k)[/IMG]

cây 3:sơn liễu
Giá (200k)cây 4:kim tiền(vẩy ốc)
Gồm 2 cây (200k) 
Last edited:
Top