Vài cây giá rẻ!

dungmap124

Thành viên
Giá ko bao gồm vận chuyển và chậu!

Cây 1: sam núi 400k đã bán

Cây 2: 2 cây vạn niên tùng 150k đã bán
Cây 3: bùm sụm mini đế đẹp 80k đã bán
Cây 4:LS cùi bắp 120k đã bán


 
Top