Vài Cây Bonsai Thành Phẩm

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 1:MCT Lá Lớn Trực Quân Tử:
-Cây cực già và đẹp,Chi cành chuẩn,Xương dăm lên san hô
-Hoành 30cm,Cao 60cm,Đế nồi tuyệt đẹp
***CÂY 2: MCT Lá Lớn Phong Cách:
-Cây cực già,Thân lắc 3D duyên dáng
-Hoành 40cm,Cao 65cm,Đế đẹp cả 2 mặt

( CÒN TIẾP )

 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 3: MCT Lá Lớn Dáng Trực Siêu:
-Cây cực già và đẹp,Chi cành chuẩn,em nó vừa đươc Giải 4(KK) tại An Giang 2016
-Hoành 50cm,Cao 50cm,Đế đẹp cả 2 mặt

( CÂY ĐÃ BÁN )

***CÂY 4: MCT Lá Lớn Trực Búp Măng:
-Cây già lùn lực+Nhiều nu,Chi cành chuẩn,Hàng thi đấu
-Hoành 60cm,Cao 45cm,Đế đẹp cả 2 mặt

( CÂY 4 ĐÃ BÁN )
 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 5: Gừa Chuẩn Bonsai:
-Cây Gừa Tàu(Si) lùn lực,Cốt chi to,Chi cành chuẩn,Em nó vừa được Giải 4(KK) tại Vĩnh Long(30/4/2016)
-Hoành 90cm,Cao 70cm,Đế trải đều 24h

( CÂY ĐÃ BÁN )
***CÂY 6:MCT Lá Lớn Trực Lắc Vip:
Cây cực già và đẹp,Xương dăm lên san hô,Em nó vừa được Giải Bạc tại Vĩnh Long(30/4/2016)
-Hoành 60cm,Cao 55cm,Đế đẹp cả 2 mặt

( CÂY 6 ĐÃ BÁN )

 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 7: Sam Trái Đổ Vip:
-Cây cực già và đẹp,Cốt chi to+Tán mịn,Em nó vừa được Giải Đồng tại Vĩnh Long(30/4/2016)
-Hoành 35cm,Cao 50cm,Tán đổ dài 90cm,Đế đẹp
( CÂY ĐÃ BÁN )


***CÂY 8: MCT Lá Trung 2 Thân Khủng:
-Cây cực già và đẹp,Cốt chi to+Xương dăm lên san hô,Chi cành chuẩn
-Hoành 80cm,Cao 90cm,Đế đẹp 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 9: MCT Lá Lớn Nu Vip:
-Cây cực già,Thân nu tới ngọn,Chi cành chuẩn
-Hoành 100cm,Cao 90cm,Đế đẹp

( CÂY ĐÃ BÁN )

 
Top