Tiếng kêu chồn hương

SMALLSUN

Thành viên
Tình hình là em muốn bẩy chồn hương,đèn,em có lên goole tìm tiéng chồn hương nhưng không tài nào có tiếng của chồn hương cả
vậy ace nào có ko chia sẽ cho em vối ???
 
Top