Thay đổi tên chuyên mục

trungduart

Administrator
Nhằm phát triển với ý nghĩa của chuyên mục và sự chia sẻ kinh nghiệm của người tham gia diễn đàn cho chuyên mục này. nay BQT thay đổi tên chuyên mục Tự giới thiệu - Chia sẻ thành Giới thiệu - Chia sẻ kinh nghiệm (Chuyên mục này sẽ góp phần đóng góp chia sẻ những kinh nghiệm bản thân trong quá trình làm tác phẩm cho người đọc hay mục đích của sự chia sẻ những gì?).

Thành viên diễn đàn có đóng góp cho sự phát triển dd vui lòng gửi bài viết vào chuyên mục Góp ý Xây dựng

Cảm ơn
 
Top