Thư mời tham gia triển lãm cây cảnh tại Hoàng thành Thăng Long

vinabonsaivn

Thành viên mới
[FONT=&quot]BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN LÃM CÂY CẢNH
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG[/FONT]

[FONT=&quot]CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/FONT]
[FONT=&quot]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/FONT]
[FONT=&quot] Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012[/FONT]
[FONT=&quot]THƯ MỜI[/FONT]
[FONT=&quot]THAM GIA TRIỂN LÃM CÂY CẢNH TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG[/FONT]

[FONT=&quot]Kính gửi[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]Các Nghệ nhân, các Chi hội sinh vật cảnh, Chi hội cây cảnh,... ở Hà Nội và các tỉnh thành bạn[/FONT]
[FONT=&quot]Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Hội Di sản VH Thăng Long Hà Nội, Hội Cây cảnh nghệ thuật Thăng Long, Công ty CP ĐT TM Sinh vật cảnh Thăng Long phối hợp tổ chức Triển lãm cây cảnh nghệ thuật và các hoạt động chào mừng ba ngày lễ lớn: 30/4,01/5 và 19/5 năm 2012, tại Hoàng thành Thăng Long. Qua đó, tôn vinh di sản Hoàng Thành Thăng Long nhân năm Quốc gia du lịch di sản văn hóa 2012.[/FONT]
[FONT=&quot]Triển lãm cây cảnh và các hoạt động có sự tham gia của các Nghệ nhân, các Chi hội sinh vật cảnh, Chi hội cây cảnh,... ở Hà Nội và các tỉnh thành bạn. Trong thời gian Triển lãm còn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Cây cảnh Nghệ thuật – Truyền thống, lối chơi và xu hướng phát triển”. Cũng tại đây còn diễn ra triển lãm “Thiên trường với Thăng Long”, với sự tham gia của Bảo tàng Nam Định.[/FONT]
· [FONT=&quot]Địa điểm[/FONT][FONT=&quot]: Hoàng Thành Thăng Long (số 9 Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội)[/FONT]
· [FONT=&quot]Quy mô[/FONT][FONT=&quot]: 500 tác phẩm.[/FONT]
· [FONT=&quot]Thời gian Triển lãm[/FONT][FONT=&quot]: - Khai mạc hồi 9 giờ ngày 29/4/2012.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Bế mạc ngày 20/5/2012 [/FONT]
· [FONT=&quot]Thời gian tập kết cây[/FONT][FONT=&quot]: Từ ngày 24/4/2010 đến 28/4/2012 (năm ngày)[/FONT]
· [FONT=&quot]Thời gian họp giao ban với các đơn vị và các nghệ nhân tham gia triển lãm[/FONT][FONT=&quot]; Tại Bảo tàng Hà Nội vào hồi 9 giờ thứ 7 ngày 21/5/2012.[/FONT]
[FONT=&quot]Vậy kính mời các tập thể và nghệ nhân tuyển chọn những tác phẩm có giá trị của mình tham gia cuộc Triển lãm lớn trên.[/FONT]
[FONT=&quot]Sự tham gia của quý vị là thành công của cuộc Triển lãm.[/FONT]
[FONT=&quot]Xin chân thành cảm ơn![/FONT]
[FONT=&quot]Đề nghị thông tin[/FONT]
[FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ông Lưu Minh Trị, ĐT: 090 3421854[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đặng Văn Trác, ĐT: 098 3789596[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ông Trần Ngọc Nha, ĐT: 098 5737392[/FONT]

[FONT=&quot]T/M BAN CHỈ ĐẠO[/FONT]
[FONT=&quot]P.TRƯỞNG BAN[/FONT]
[FONT=&quot]Chủ tịch Hội DS VH Thăng Long – Hà Nội

[/FONT]

[FONT=&quot]Ts. Lưu Minh Trị[/FONT]

Download thư mời triển lãm cây cảnh tại đây: Triển lãm cây cảnh
 
Top