Thăm gia đình vmhung_xambo và anh em Hải Phòng.

vmhung_xambo

Thành viên tích cực
Hy vọng có dịp xuống HP thăm AE và thăm gia đình Hùng.
Luôn chào đón bác, có ghé HP thì nhớ alô cho thằng em, chân thành mời bác cũng như các ae khi ghé HP. Gặp bác đc mấy lần mà lần nào cũng ngắn ngủi, mong rằng lần tới ae mình sẽ ngồi với nhau đc lâu hơn
 

dinhhunganh

Thành viên tích cực
Luôn chào đón bác, có ghé HP thì nhớ alô cho thằng em, chân thành mời bác cũng như các ae khi ghé HP. Gặp bác đc mấy lần mà lần nào cũng ngắn ngủi, mong rằng lần tới ae mình sẽ ngồi với nhau đc lâu hơn
Nhất định khi nào xuống sẽ aloo Hùng.
 
Top