Sanh bay!

maritime

Thành viên
Em chưa cảm nhận được sự bay ở đây vì nhìn nó còn đơn điệu quá.theo em bác nên làm lại tay cành của nó
 

Đỗ Mến

Thành viên
Bệ và đá tạm ổn, tay cành còn đơn điêụ quá, theo mình nên tạo 1 tay rơi chiếu thủy và phải tạo cho cây có ngọn vươn lên
 
Top