Sự cố truy cập từ từ ngoài

trungduart

Administrator
Cách đây 48h website bị tấn công từ chối dịch vụ chủ yếu từ các cổng quốc tế vì vậy anh em kỹ thuật tạm thời đóng cổng quốc tế truy cập và đang trong thời gian hiệu chỉnh về server, thời gian mở lại chậm nhất là 24h tới kể tư khi thông báo, rất mong anh em thông cảm cho sự cố này.
 
Top