Qui định chung cho nhóm thành viên nhà vườn

trungduart

Administrator
A. Điều kiện chung thành viên tham gia.

1. Là thành viên tham gia diễn đàn cây cảnh Việt Nam phải có 300 bài viết tại diễn đàn. Hoặc phải có QL diễn đàn bảo trợ

2. Mỗi thành viên sẽ quản lý 1 nhà vườn và không cung cấp mật khẩu cho người khác sử dụng sai mục đích.

3. Các sản phẩm đăng bán tại phần mục nhà vườn phải áp dụng theo qui định mua bán giống như Nhóm thành viên mua bán tại diễn đàn. (Hình ảnh, vật đối chứng, mô tả sản phẩm,)

4. Khi đăng ký logo nhà vườn thành viên có thể chon 1 trong 2 giải pháp sau:
- Đặt link quảng bá website
- Xây dựng 1 chuyên mục QL nhà vườn tại diễn đàn.

5. Logo đăng ký nhà vườn có kích thước 120x60pixel

B: Quyền lợi của nhóm thành viên nhà vườn

1. Quản lý chuyên mục nhà vườn về bài viết cũng như xóa, sửa, tạo chú ý cho chủ đề bài mới.

2. Bài viết khởi tạo sẽ hiển thị tại trang chủ của diễn đàn phần mục bài viết mới.

3. Thành viên Nhà vườn có thể đăng sản phẩm bán tại phần mục Mua bán tại diễn đàn như thành viên Mua bán.

4. Nhóm thành viên nhà vườn không giới hạn về bài viết chủ đề tại phần vườn quản lý

C Trách nhiệm.

1. Thành viên nhóm nhà vườn sau khi tham gia không được phép sang nhượng hay trao đổi logo cho thành viên khác, hoặc chuyển nhượng khi không còn mục đích sử dụng.

2. Mỗi thành viên tham gia nhóm nhà vườn sau thời gian 3 tháng không online diễn đàn hoặc không thông báo với BQT, hệ thống máy tính sẽ khóa tài khoản nhóm thành viên nhà vườn xóa logo tại phần mục của diễn đàn, và thay thế logo nhà vườn khác.

3. Khóa và xóa Nhóm thành viên nhà vườn khi có những bài viết liên quan tới chính trị, phản động hay tin ngưỡng tôn giáo tại phần vườn quản lý của mình.

4. Nhóm thành viên nhà vườn sau 1 năm tham gia không xây dựng và phát triển nhà vườn BQT sẽ không tiếp tục gia hạn.

5. Khóa tài khoản 15 ngày nếu thành viên nhà vườn đăng tải sản phẩm mua bán tại chuyên mục khác ngoài 2 chuyên mục quy định chung cho nhà vườn và chuyên mục mua bán tại diễn đàn và đăng tải 1 sản phẩm mua bán tại 2 chuyên mục khác nhau tại diễn đàn

Qui định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ra thông báo.
 

trungduart

Administrator
Bổ sung thêm điều 5 dòng.

5. Khóa tài khoản 15 ngày nếu thành viên nhà vườn đăng tải sản phẩm mua bán tại chuyên mục khác ngoài 2 chuyên mục quy định chung cho nhà vườn và chuyên mục mua bán tại diễn đàn và đăng tải 1 sản phẩm mua bán tại 2 chuyên mục khác nhau tại diễn đàn trong thời điểm gần nhất (ít nhất là 3 ngày)
 
Top