Phân dơi khuyến mãi dùng thử

tranthai162000

Thành viên tích cực
Re: Trả lời: Phân dơi khuyến mãi dùng thử

Bạn vui lòng cho biết rõ hơn về đơn vị đo lường "LON" không ?
3 lon = 1 lít đó anh. Vì hàng này nông dân họ đo bằng táo ( 1 táo = 20 lít, hay tính bằng "giạ") nên em lấy đó qui ra lon làm đơn vị tính bán luôn cho dễ. Trong gia đình người ta cũng hay dùng "lon" để dong gạo nấu cơm hàng ngày.
 
Top