Nho nhỏ !!

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Mấy hòn đá Duy Xuyên nho nhỏ mới được tặng.

Hồn quê, đá màu nâu như đất quê hương, có chữ đề tặng.

Chiếc lá Bồ Đề suiseki, nửa vàng nửa xanh.

Loại đá trên là đá núi lửa do lửa tạo thành.
Bonus thêm hòn đá canxit do nước tạo thành, có tên Hang Trống Hạ Long mới đem ra xếp đặt .


 
Top