năm mới lặp vườn nhỏ lưu trữ và chia sẻ cả nhà.

nhieuvn

Thành viên tích cực
năm mới Nhiềuvn lặp vườn mới, chia sẻ cùng cả nhà

vài em chuẩn bị bàn giao.

[/IMG][/IMG]
 

nhieuvn

Thành viên tích cực
cây mận của a đẹp quá chúc mừng anh
thank anh.

tiếp đi bác.
thank anh, sẻ tiếp tục khi chup song hình anh

cây mận nhìn hay woa đã thu hoạch được nhiêu trái chưa bạn................
vì cây chỉ cắt nuôi cốt, chi cành, chứ chưa làm cho ra trái, cây đã đăng được gút lá lần 4, sẽ thay chậu và cho ra trái trong thời gian tới anh.
 
Top