Mct Lá Trung-Hàng Đẹp

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 1:Mct Lá Trung Vip;
-Cây Tp cực già và đẹp,Chi cành chuẩn,Cốt chi to,Xương dăm lên san hô
-Hòanh5cm,Cao 50cm,Đế đẹp 24h(Hàng thi đấu cho các cuộc chơi lớn)***Cây 2: Mct Lá Trung Siêu Nu:
-Cây Tp cực già,Thân nu tới ngọn,Chi cành chuẩn+Tán mịn
-Hoành 55cm,Cao 70cm,Đế đẹp(Hàng thi đấu...)

 

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 3: Mct Lá Trung Dáng Bay:
-Cây Tp cực già,Chi cành chuẩn,Thân bay lắc lượn
-Hoành 36cm,Cao 45cm,tán bay dài 90cm,Đế đẹp

***Cây 4: Mct Lá Trung lắc Đẹp:
-Cây Tp lắc đẹp,Thân nhiều nu,Chi cành chuẩn
-Hoành 40cm,Cao 50cm,Đế đẹp 24h

 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 5: Mct Lá Trung để Bàn Dáng Siêu:
-Cây Tp cực già và đẹp,Chi cành chuẩn+Tán mịn
-Hoành 30cm,Cao 45cm,Đế đẹp
***Cây 6: Mct Lá Trung để Bàn Lắc Đẹp:
-Cây Tp lắc duyên dáng,Chi cành chuẩn+tán mịn
-Hoành 35cm,Cao 40cm,Đế đẹpCOLOR]

 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 7: Mct Lá Trung Để Bàn Lắc 3D:
-Cây Tp cực già và đẹp,Thân lắc 3D ấn tượng,Chi cành chuẩn
-Hoành 25cm,Cao 40cm,đế đẹp

***Cây 8: Mct Lá Trung Để Bàn Lùn Lực:
-Cây Tp cực già,Chi cành chuẩn+Tán mịn
-Hoành 25cm,Cao 30cm,Đế đẹp cả 2 mặt
 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
***Cây 9: Mct Lá Trung Để Bàn"Siêu Mẩu ChanDai2"
-Cây Tp cực già,Thân lắc duyên dáng,Chi cành chuẩn
-Hoành 17cm,Cao 50cm,đế đẹp


 
Last edited:
Top