Linh Sam Khủng - VIP( CÂY ĐÃ BÁN )

tamcantho

Thành viên tích cực
-Cây LS ghép SH lá nhỏ bông chùm cực già và đẹp+Cốt chi to,Thân cây và Lủa lắc lượn tự nhiên
( CÂY ĐÃ BÁN )

 
Top