Lan Ngọc Điểm rừng

maivangvinhlong

Thành viên Mua Bán
Ngọc Điểm rừng, còn có tên gọi khác như Nghênh Xuân, Đại Châu....Cây ra hoa dịp Tết, lâu tàn, thơm dịu, màu trắng chấm tím (Khác với Ngọc Điểm thái có nhiều màu, ít thơm, phổ biến hơn).
Cây giống em mua được khai thác vùng Nam Lào, nuôi gần 3 năm, do ít chăm sóc phân thuốc nên hơi khằn cây, được cái dễ chăm, đã ra hoa tết vừa rồi. Nay em đăng lên 1 trụ và 30 giò đang có nụ để anh em chơi tết.
1/ Trụ: khoảng 10 cây lớn và ít cây nhỏ, trụ là gỗ nhãn, giá 2 triệu 
Top