Lam Ngoc Vinh Portrait Artists and Works

culanluasg

Super ModeratorLam Ngoc Vinh is a longstanding member of the forum caycanhvietnam.com
Although still relatively young but his work on bonsai is very famous in Southern of VietNam, especially the tiny bonsai is the pride of caycanhvietnam.com and is also on display in the bonsai world forum

Lâm Ngọc Vinh là một thành viên gạo cội của diễn đàn caycanhvietnam.com
-Mặc dù còn khá trẻ nhưng những tác phẩm của anh rất có tiếng tăm ở miền nam Việt Nam,đặc biệt phải kể đến những tác phẩm bonsai bé xíu và những tác phẩm trên cũng đã được trưng bày ở những diễn đàn bonsai thế giới
 
Top