Lợi ích cho các doanh nghiệp khi áp dụng thành công ISO 27001

ISO / IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về quản lý an ninh thông tin. Trên khắp thế giới, các tổ chức triển khai và duy trì hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) theo ISO 27001 để bảo vệ các tài sản thông tin quan trọng. Tiêu chuẩn nêu ra quy trình quản lý rủi ro liên quan đến con người, quy trình và hệ thống công nghệ thông tin, từ đó đưa ra cách tiếp cận toàn diện về an toàn thông tin.
Theo ISO / IEC 27001: 2013, thông tin và hệ thống và quy trình là tài sản của tổ chức. Tất cả các tài sản đều có giá trị đáng kể trong hoạt động của tổ chức. Họ cần được bảo vệ thích hợp. Vì thông tin tồn tại và được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức cần có các biện pháp bảo vệ thích hợp để hạn chế rủi ro.
Bên cạnh những rủi ro về an toàn thông tin do bị tấn công phá hoại có chủ đích. Một tổ chức cũng có thể gặp rủi ro về thông tin nếu: Nếu các quy trình quản lý và vận hành không được đảm bảo. Việc quản lý quyền truy cập chưa được kiểm tra và xem xét định kỳ. Nhận thức của nhân viên trong việc sử dụng và trao đổi thông tin chưa đầy đủ…. Vì vậy, ngoài các biện pháp kỹ thuật. Tổ chức cần xây dựng và áp dụng các chính sách, quy định và quy trình hoạt động thích hợp để giảm thiểu rủi ro.
Các doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 27001 sẽ giúp các tổ chức kiểm soát và chỉ đạo các hoạt động an toàn thông tin. Một hệ thống hoạt động tốt sẽ giúp đảm bảo rằng an ninh thông tin tại tổ chức được duy trì liên tục. Chúng được xem xét định kỳ và cải tiến để đối phó với các rủi ro phát sinh. Các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin trong tổ chức sẽ mang tính hệ thống. Giảm bớt sự phụ thuộc vào nhân viên và luôn được xem xét, đánh giá để nâng cao hiệu quả.
ISO 27001: 2013 có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào có nhu cầu bảo vệ thông tin. Việc triển khai Hệ thống ISMS ISO 27001 sẽ giúp tổ chức đạt được những lợi ích sau:
Đảm bảo an toàn thông tin của tổ chức, đối tác và khách hàng. Giữ cho tổ chức của bạn hoạt động trơn tru và an toàn. Giúp nhân viên tuân thủ việc đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Giúp các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin luôn được duy trì và cải tiến. Các biện pháp kỹ thuật và chính sách tuân thủ được xem xét, đánh giá, đo lường và cập nhật định kỳ. Đảm bảo hoạt động của tổ chức không bị gián đoạn bởi các sự cố liên quan đến an toàn thông tin. Nâng cao uy tín của tổ chức, tăng khả năng cạnh tranh, tạo niềm tin với khách hàng và đối tác. Thúc đẩy toàn cầu hóa và tăng cơ hội hợp tác quốc tế.
Theo ISO / IEC 27001: 2013, thông tin và các hệ thống, quy trình và nhân sự liên quan là tài sản của tổ chức. Tất cả các tài sản có giá trị quan trọng trong hoạt động của tổ chức và cần được bảo vệ một cách thích hợp. Do thông tin tồn tại và được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau nên tổ chức phải có các biện pháp bảo vệ thích hợp để hạn chế rủi ro.
Đồng thời các doanh nghiệp nên tham gia các khóa học về các ISO khác để có thêm nhiều kiến thức, đạt được nhiều lợi ích khi áp dụng cho doanh nghiệp mình. Ví dụ các khóa học như: khóa học iso 22000, khóa học iso 14001,…
Ngoài rủi ro về an toàn thông tin do bị tấn công phá hoại có chủ đích, tổ chức còn có thể gặp rủi ro về thông tin nếu: Quy trình quản lý, vận hành không đảm bảo; Việc quản lý quyền truy cập chưa được kiểm tra và đánh giá định kỳ; Nhận thức của nhân viên trong việc sử dụng và trao đổi thông tin chưa đầy đủ…. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, tổ chức cần xây dựng và áp dụng các chính sách, quy định và quy trình hoạt động phù hợp để giảm thiểu rủi ro.
Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) sẽ giúp tổ chức kiểm soát và chỉ đạo các hoạt động an toàn thông tin. Việc Hệ thống hoạt động tốt sẽ giúp đảm bảo an toàn thông tin tại tổ chức được duy trì liên tục, được rà soát, đánh giá định kỳ và không ngừng cải tiến để đối phó với các rủi ro mới phát sinh. Các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin trong tổ chức sẽ mang tính hệ thống, giảm bớt sự phụ thuộc vào các cán bộ thực thi và luôn được xem xét, đánh giá để nâng cao hiệu quả.
Tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 27001: 2013 cung cấp mô hình thiết lập, triển khai, vận hành, giám sát, rà soát, duy trì và nâng cấp Hệ thống ISMS.
Việc xây dựng ISMS như thế nào là một quyết định chiến lược của một tổ chức. Việc thiết kế và triển khai ISMS của tổ chức phụ thuộc vào mục tiêu, yêu cầu an toàn thông tin cần đạt được, quy trình hoạt động, quy mô và cấu trúc của tổ chức ... đòi hỏi phải luôn được xem xét, cập nhật để phù hợp với những thay đổi của tổ chức và nâng cao mức độ bảo mật với hệ thống lưu trữ và xử lý thông tin. Ngoài ra, tổ chức cũng cần cân nhắc chi phí đầu tư xây dựng và triển khai ISMS phù hợp với nhu cầu đảm bảo an toàn thông tin.
ISO / IEC 27001 quy định các yêu cầu cần thiết cho việc thiết lập, vận hành và giám sát ISMS; đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tạo, triển khai, duy trì và cải tiến ISMS. Tiêu chuẩn này đưa ra các quy tắc bảo mật thông tin và đánh giá sự tuân thủ đối với các bộ phận nội bộ của tổ chức, phát triển các yêu cầu về bảo mật thông tin mà các đối tác và khách hàng cần tuân thủ khi làm việc. với tổ chức.
 
Top