Lưu ý khi gửi bài viết

trungduart

Administrator
Hiện nay đa phần các bài viết thành viên gửi tại diễn đàn không đúng với các chuyên mục hiện có tại diễn đàn. Các thành viên lưu ý và đọc lại các chuyên mục cần gửi.

Kể từ ngày 8-6-2011 Các bài viết không đúng với các chuyên mục và sai quy định tại diễn đàn, và đăng bài không có nội dụng chia sẻ, hình ảnh chia sẻ cây của mình không rõ ràng, mờ mờ, bài viết mang tính chất giao lưu mua bán khi chưa trở thành viên VIP. Thông báo này anh em QL sẽ xóa và có thể không cần thông báo trước. Rất mong thành viên lưu ý.
 
Top