lá cây này có vấn đề gì không vậy ạ ?.

1961
Cây bông mai sau khi ra bông vào dịp tết vừa rồi 2023 . Thấy lá hình như có gì đó không tốt lắm . Mọi người ai có kinh nghiệm đánh giá giùm cây mai có gì để cung cấp cho được xanh tốt . Cảm ơn mọi người .
 
Top