Hoa gì thế ạ?

Liên Nhi

Thành viên mới
mọi ng ơi cho mình hỏi 3 loài này là hoa gì thế ạ? Mình đang làm đồ án chuyên đề đa dạng hoa Tây nguyên, hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc định danh hoa, mong mọi người giúp đỡ.
hoa 1 :link: http://www.cyworld.vn/v2/myhome/photo/detail/homeid/12000039376/post/1854
hoa 2: link : http://www.cyworld.vn/v2/myhome/photo/detail/homeid/12000039376/post/1854
hoa 3: link : http://www.cyworld.vn/v2/myhome/photo/detail/homeid/12000039376/post/1854
 
Top