Hỏi kinh nghiệm

Nguyễn Thanh Lợi

Thành viên mới
ACE diễn đàn cho hỏi, mùa này đào phôi sam núi về trồng có sống ko, mới chơi nên chưa có nhiều kinh nghiệm, mong giúp dùm. Cảm ơn!
Mới tham gia diễn đàn nên chưa biết cách đưa hình ảnh lên.
 
Top