hải châu tàng thiên nhiên. hàng mới về.21-05

CHUNG-LT

Thành viên Mua Bán
21-05..giao lưu ace . hải châu tàng thiên nhiên. hàng mới về
ace chuyển khoản 3 ngày, trong 3 ngày ace chưa chuyển hoạt không nhắn tin và dt xem như giao dịch không thành công
các cây chưa phí vận chuyển!
cay 1 gia 150k
cay 2 gia 150kcay 3 gia 350k
==================================
cay 4 gia 400k 
Top