Hải châu - Có phải em ? ;)

Cao-sang

Thành viên tích cực
Khong phải e ! Nào đâu phải e

Nhìn e đây khong phải hải châu !

Nhìn e đây cũng giống hải châu !

Mà tui đây cũng chẳng biết cây gì ........
 
Top