Hình vẽ cây kiểng cổ trên ... đồ Cổ

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Trên sơn mài.

Trên đá, hình như là bonsai.Trên đồ sứ.
Hàng tự sưu tầm không chôm chỉa, cổ rin hoàn toàn.

He he, ké thêm 2 cây cổ xịn một cây sếu và một cây ruối.

 
Top