Hình ảnh Offline và cây tham dự TAO ĐÀN 30-04-2013

lnvinh

Super Moderator
Sáng này tranh thủ chụp được hầu hết các tác phẩm tham dự trưng bày, post lên để giới thiệu với mọi người, do bận chay sô làm Offline cây mini ở Hội SVC Bình Dương nên không ở lại chụp hình sinh hoạt của mọi người đươc. Ai chụp được post vào đây luôn nhen :

Các tác phẩm tham dự:


 
Top