Giao lưu chiếc bể cạn đồ Tàu xưa.

hohoangtuan

Thành viên
Giao lưu chiếc bể cạn đồ Tàu xưa đk 19x11cm. Tình trạng có có vết tóc men nhẹ như hình cuối.
Bể cạn phù hợp với việc bày trí các tiểu cảnh mini.
Trân trọng.
Đã giao lưu
 
Top