Gió lấp

Sihoang_SVC DuyenHai

Thành viên mới
Trở gió mà chi hỡi ông trời
Trở lòng tôi dậy, muốn chẳng khơi
Bao năm cố lấp vùi trong nhớ
Lấp chút chuyện xưa trỗi dậy thường
Trở gió mà chi bởi chẳng vương........
==================================
Ai có mượn tôi làm người tinh
Hồn tôi vấn sáng trái tim trinh
Mắt tôi chưa vướng làn tóc rối
Từ lúc ai đi tối vẫn khờ
Ai có mượn tôi làm người hờ
Xuốt đời, một thoáng họa trong mơ
Chỉ xin tòa chút hương người ấy
Để ấm hồn tôi giữ tình không
 
Top