Fukien Tea - Vẻ đẹp của Bonsai trái

Proartree

Thành viên tích cực
Chia sẻ với AE cây Trà phúc kiến, 02 năm tuổi chậu. Cây cao 30 cm.
Hy vọng năm tới cây sẽ nhiều quả hơn.Gần hơn 1 chút

 
Top