Dài dài !!

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Hòn DÒNG SÔNG VÔ TẬN, không biết bắt nguồn từ đâu và chảy về đâu ... lênh đênh đôi chiếc thuyền kề.
Đá suiseki nguyên bản sandstone dài cỡ 60cm.
==================================
TP tên TÔI THẤY TRÂU VÀNG TRÊN CỎ XANH, he he. Đá xanh lục nguyên bản.
Đàn trâu vàng ăn cỏ thảo nguyên xanh dài cỡ cũng 60 cm.Hàng không đỉnh cao nhưng cũng đỉnh.
==================================
Các bạn có thể thấy hai kiểu đế cơ bản của suiseki một là đế gỗ, hai là đế khay rải sỏi phủ chân.
 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Nhân tiện minh họa Non Bộ cũng kiểu dài dài (80cm) nhưng lại làm khay nước kiểu penjing nhé.

 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Lên quả đang mần cho thêm dài dài ...:-*
Non bộ đang xếp chưa gắn, nên có thể thay đổi vị trí các hòn, có vài lỗ trồng cây. Dài 60cm.
Trông đá thạch nhũ mầu này có kém đá gỗ hóa ngọc lắm không các bác nhỉ. Thuyền nhiều nhưng thiếu chiếc thuyền đúng tỷ lệ.


 

locnqa.mh

Thành viên
Lên quả đang mần cho thêm dài dài ...:-*
Non bộ đang xếp chưa gắn, nên có thể thay đổi vị trí các hòn, có vài lỗ trồng cây. Dài 60cm.
Trông đá thạch nhũ mầu này có kém đá gỗ hóa ngọc lắm không các bác nhỉ. Thuyền nhiều nhưng thiếu chiếc thuyền đúng tỷ lệ.


Cái tháp chùa có vẻ to và đứng chênh vênh quá, cái cầu đứng chỗ đó có vẻ chưa hợp lí lắm.Vài lời nhận xét nho nhỏ...
 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Cái tháp chùa có vẻ to và đứng chênh vênh quá, cái cầu đứng chỗ đó có vẻ chưa hợp lí lắm.Vài lời nhận xét nho nhỏ...
Đang tìm ý nên chưa đi vào chi tiết ngay, chỉ cần cắt xuống tý đá thì tháp sẽ vững và thêm bãi nhỏ thì cầu sẽ có lý.
Vẫn số đá đó thành kiểu khác non bộ HƯƠNG SƠN , có cầu Hội, đền Trình, vịnh nhỏ, ngôi nhà tranh thấp thoáng khe núi xa ... Hôm qua e đi chùa HƯƠNG ... các góc luôn: 
Top