CLB Cây cảnh Bon Sai Cheo Reo, Kỷ Niệm 1 Năm ngày thành lập .

Top